top of page
Image by Caspian Dahlström
Wspieraj Fundację Brainspotting Help

Fundacja Brainspotting Help łączy osoby dotknięte traumą wojny na Ukrainie z wolontariuszami oferującymi bezpłatne wsparcie psychologiczne.

 

Zapewniamy wsparcie emocjonalne i terapię metodą Brainspotting osobom na obszarach dotkniętych wojną oraz uchodźcom.

 

Fundacja wspiera również specjalistów zdrowia psychicznego z Ukrainy, pracujących jako wolontariusze na dotkniętych obszarach lub z uchodźcami, poprzez dotacje, bezpłatne szkolenia, indywidualne konsultacje i superwizje grupowe.

 

Nasz projekt istnieje dzięki wysiłkowi wolontariuszy z całego świata, którzy poświęcają swój czas - trenerów, konsultantów i terapeutów.

 

Polegamy również na darowiznach na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń dla ukraińskich tłumaczy, pilnych potrzeb osób najbardziej poszkodowanych oraz dotacji dla ukraińskich wolontariuszy.

 

Jeśli reprezentujesz instytucję lub organizację charytatywną i chcesz przekazać darowiznę lub nawiązać współpracę, napisz na adres: help@brainspottinghelp.com

 

bottom of page